سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود سلطانی – کارشناس ارشد محیط زیست اصفهان

چکیده:

علاوه بر کم آبی که از مشکلات همیشگی ۳۶ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ میلیون نفر به شمار می آیند، خشکسالی نیز از جمله پدیده هایی است که هر چند سال یک بار به علت کاهش میزان بارندگی یا افزایش دما در مناطق جهان به وقوع می پیوندد. هم اکنون ۸۰ کشور خشک و نیمه خشکواقع در شمال افریقا، بخشهایی از هند، شمال چین ، خاورمیانه ، مکزیک ، غرب ایالات متحده آمریکا و بخشهای مرکزی شوروی سابق با ۴۰ درصد از معیشت جهان با پدیده خشکسالی دوره ای روبرو هستند.
این پدیده دارای اثرات و پیامدهای متعدد و ناگواری می باشد که ازمهمترین آنها اثرات زیست محیطی است. بدین معنی که با وقوع خشکسالی در یک منطقه، همه زیست بومها (Ecosystems) اعم از طبیعی یا انسانی در معرض تخریب و آلودگی قرار می گیرند.
در این مقاله برخی مهمترین اثرات خشکسالی اخیر بر محیط زیست طبیعی (ساختار زمین ، مراتع، منابع آب، حیات وحش) و محیط زیست انسان (کشاورزی، شهرها، صنایع) با مثالهایی از وضعیت این پدیدهدر استان اصفهان معرفی گردیده و سرانجام با استناد به دستور ۲۱ (منشور کنفرانس جهانی توسعه ومحیط زیست)نیز استراتژی سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهایی در راستای رویاروریی با خشکسالی و پیامدهای آن ارائه گردیده است.