سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ایمانی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی
سعید سعیداروندی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی
مریم میرجلالیه شیرازی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی

چکیده:

بندرت ممکن است درکشور ما بحثی پیرامون شرایط حاکم بر اوضاع اکولوژیکی و محیط طبیعی مطرح گردد و در آن از خشکی و خشکسالی و کمبود بارندگی سخنی به میان نیاید، بدون تردید بخش اعظم سرزمین ایران در قلمرو پدیده خشکی قرار دارد، پدیده ای که نقش آن را همیشه و همه جا در اوضاع اقتصادی و حیات اجتماعی سیاسی کشور میتوان مشاهده نمود وجود خشکی سبب گردیده است تا اکوسیستم های مناطق خشک بسیار شکننده بوده منابع اصلی آن در مقابل بهره برداری بی رویه بسیار آسیب پذیر باشد . چنین وضعیتی پیوسته محدودیت فرهنگ های عمده ای را در راه توسعه و عمران مناطق و احیاء و باز آفرینی پوشش گیاهی ایجاد نموده است. اما راستیخشکی چیست و معیار شناخت آن کدام است؟ آنچه در پی خواهد آمد نگرشی است سریع بر پدیده خشکی.