سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه محقق اردبیلی
ملیحه آزادبرمی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه محقق اردبیلی
رحیمه حمیدی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سی ر به عنوان چاشنی غذا و همچنین دارای خواص داروئی متعدد، بدلیل داشتن حدود ٦٢ درصد آب، امکان فسادپذیری میکروبی آن خیلی بالا م ی باش د.[١] لذا به واسطه خشک کردن می توان برای مدّت زمان طولانی تری از آن استفاده نمود .[٢] در این تحقیق ابتدا به کمک خشک کن سینی دار م وجود در آزمایشگاه ، که هوا با جریان موازی از روی سطح سینی عبور می کرد ، سرعت خشک شدن سیر مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مشکلاتی که در این آزمایش برای خشک کردن سیر وجود داشت، خشک کن سینی دار غربالی ساخته شد و عمل خشک شدن وقتی تماس هوا با سیر به صورت متقاطع بود انجام گرفت که بطور قابل توجهی زمان خشک شدن سیر کاهش یافت. سپس تاثیر سایز ذرات ، دمای هوا،شستشوی با آب سرد و تاثیرblanching به کمک خشک کن سینی دار غربالی انجام گرفت که نتایج ،به صورت نمودارهائی ارائه گردید