سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه پلیمر
مهرداد کوکبی –
محمدحسین نوید فامیلی –

چکیده:

روش های مرسوم در خشک کردن قطعات سرامیکی ژل ریزی شده، با استفاده از هوای خشک و یا هوا در شرایط کنترل شده دما و رطوبت، عمدتا با اشکالاتی مواجه است و به علت وجود گرادیان حلال از سطح به هسته آن، خشک شدن به کندی و نایکنواخت در نقاط مختلف قطعه، به ویژه با هندسه متفاوت، صورت می گیرد و موجب ایجاد تنش های پسماند در قطعه می شود که آثار این تنشها به شکل ترک، خمش، پیچش و نظایر آن در قطعه ظاهر می شود و کارایی و مطلوبیت قطعه را از بین می برد. از این رو ابداع روشی جدید در خشک کردن قطعات سرامیکی ژل ریزی شده که بتواند نواقص یاد شده را پشت سرگذاشته و همچنین سرعت خشک شدن قطعه را نیز افزایش دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، ضمن معرفی روش مایع جاذب در خشک کردن قطعات ژل ریزی شده، اثر غلظت مایع جاذب، نوع حلال، هندسه قطعه و درصد وزن پودر سرامیکی بر خشک شدن قطعات آلومینایی ژل ریزی شده در مایع جاذب بررسی می شود.