مقاله خصوصيات آلوگامي لاين هاي نرعقيم سيتوپلاسمي برنج و استفاده از نشانگرهاي STS براي شناسايي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۸۵ تا ۵۰۰ منتشر شده است.
نام: خصوصيات آلوگامي لاين هاي نرعقيم سيتوپلاسمي برنج و استفاده از نشانگرهاي STS براي شناسايي آن ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله بذر هيبريد
مقاله لاين هاي نرعقيم سيتوپلاسمي
مقاله خصوصيات آلوگامي
مقاله نشانگر مولکولي STS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي واسوكلايي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نتاج اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور توليد لاين هاي نرعقيم سيتوپلاسمي در ارقام ندا، طارم، شصتک محمدي، نعمت، اوندا، حسني، حسني ريشک قرمز، آمل-۳، دشت، خزر و سپيدرود در مزرعه پژوهشي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري شش نسل تلاقي برگشتي انجام شد. براي شناسايي لاين هاي حاوي ژن هاي نرعقيم سيتوپلاسمي از دو نشانگر مولکولي STS به نام هاي BF-STS-401 و BF-STS-402 استفاده شد. نتايج نشان داد که لاين هاي نرعقيم توليد شده داراي دو نوار در حدود ۴۶۴ bp و ۳۳۵ bp بودند در حالي که لاين هاي نگهدارنده تنها نواري با طول حدود ۳۳۵ bp را داشتند. نتايج بررسي آلوگامي نشان داد كه در لاين هاي نرعقيم ارقام ايراني سپيدرود، طارم، آمل-۳، دشت، گرده، حسني ريشک قرمز و ندا گلچه ها نسبت به والدين خود با تاخير بسته مي شوند. لاين هاي نرعقيم حاصل از تلاقي رقم طارم با لاين هاي نرعقيم IR68280A و خزر A نسبت به ساير لاين هاي نرعقيم زود رس تر بودند. مدت زمان باز ماندن گلوم همبستگي مثبت معني داري با طول ميله پرچم (۷۲۰/۰) و طول کلاله (۸۸۹/۰) داشت. با توجه به بالا بودن دامنه زماني بازماندن حداکثري دهانه گلچه ها، به نظر مي رسد لاين هاي نرعقيم ايراني ندا، طارم و سپيدرود براي توليد بذر هيبريد تجاري برنج در ايران مناسب تر باشند.