مقاله خصوصيات آناتوميك چوب تاغ (Haloxylon) در منطقه سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: خصوصيات آناتوميك چوب تاغ (Haloxylon) در منطقه سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب
مقاله تاغ
مقاله آناتومي چوب
مقاله سيستان و بلوچستان
مقاله الياف چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغرايي نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ادامه طرح هاي پرورش جنگل و هرس جنگل كاري هاي تاغ با مقادير معتنابهي چوب تاغ (Haloxylon)  در كشور مواجه مي باشيم. در اين رابطه، از استان سيستان و بلوچستان از سه منطقه شاخص اكولوژيك خاش، تاسوكي و ميرجاوه تعداد ۱۶ درختچه ۱۰ تا ۲۲ ساله تاغ، (از هرگونه، ۵ يا ۶ پايه) به شرح ذيل، انتخاب و قطع شدند و سپس خواص مهم آناتوميكي چوب توسط ميكروسكوپ نوري بررسي شد: از منطقه خاش تعداد ۵ پايه سفيدتاغ (Haloxylon ammodendron)، از منطقه تاسوكي تعداد۶  پايه سياه تاغ (Haloxylon aphyllum)  و از منطقه ميرجاوه تعداد ۵ پايه زردتاغ (Haloxylon persicum). نتايج اين تحقيق نشان مي دهدكه چوب تاغ در اين منطقه هم داراي الياف كوتاه و ضخيم مي باشد. متوسط طول، قطر، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره سلولي الياف براي سفيدتاغ به ترتيب ۲۸۹-۳۲/ ۸-۳۱/ ۳ و ۰۲/ ۵ ميكرون، براي سياه تاغ به ترتيب ۳۸۱-۳۸/ ۱۳-۴۸/ ۳ و ۹۴/ ۴ ميكرون و بالاخره براي زردتاغ به ترتيب ۳۶۴- ۸۷/ ۱۲-۲۸/ ۳ و ۷۹/ ۴ ميكرون به دست آمد كه مويد كوتاهي و ضخامت الياف آن است. ساختمان آناتوميك چوب به وسيله تصاوير ميكروسكوپي نشان داده شده است و به دليل آنكه در فاز هاي پيشين مطالعاتي در ساير مناطق كشور انجام شده است، بنابراين مقايسات جالبي با آمار مربوط به تاغ ها در ساير مناطق ايران نيز در خاتمه انجام شد. ليكن به طور كلي نتايج اين تحقيق گوياي آن است كه ساختمان چوب تاغ از نوع غيرمعمول بوده و شامل آبكش تو مانده است و الياف كوتاه و شكننده و نامناسب براي مصرف خمير كاغذ خالص دارد. غالب خواص مورد بررسي تاغ در اين بررسي، در نهايت سازگاري اين درخت چه را با شرايط دشوار كوير نشان مي دهد.