مقاله خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به کتواسيدوز ديابتي در کودکان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به کتواسيدوز ديابتي در کودکان تبريز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتواسيدوز ديابتي
مقاله ديابت مليتوس تيپ ۱
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيوا سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: زرين تن آنيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ديابت تيپ يک شايع ترين بيماري متابوليک دوران کودکي است. ۴۰-۲۰ درصد تظاهر اين بيماري مي تواند به صورت کتواسيدوز ديابتي باشد، که در اين صورت باعث افزايش ميزان مرگ و مير مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي کتواسيدوز ديابتي در کودکان مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه گذشته نگر، پرونده ۱۷۵ کودک مبتلا به کتواسيدوز ديابتي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني کودکان تبريز در طي سالهاي ۸۶-۸۰ مورد بررسي قرار گرفتند. متغيرهاي مورد نياز، بر مبناي فرم جمع آوري اطلاعات از پرونده ها استخراج شدند. علایم اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي بررسي شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۸٫۰±۲٫۳ سال بود که شامل ۴۳٫۴ درصد پسر (۷۶ نفر) و ۵۶٫۶ درصد دختر (۹۹ نفر) بودند. ۳۲ درصد بيماران (۵۶ بيمار) در فصل پاييز بستري شده بودند. علایم اوليه شايع به ترتيب پلي ديپسي و پلي اوري (۴۴٫۶%، ۸۷ مورد)، استفراغ و ضعف (%۱۷٫۱، ۳۰ مورد) و درد شکم (۹٫۱%، ۱۶ مورد) بودند. در زمان پذيرش ۶۴٫۶ درصد (۱۱۳ مورد) هوشيار ۳۴٫۹ درصد (۶۱ مورد) خواب آلود و ۰٫۶ درصد (۱ مورد) در کوماي عميق بودند. مدت زمان بين شروع علایم اوليه و تشخيص کتواسيدوز ديابتي ۹٫۵±۹٫۴ روز بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه تظاهر کتواسيدوز شديد در مطالعه ما بالا بود، بايد با افزايش آگاهي عمومي مردم سعي شود تا در کمترين زمان ممکن تشخيص بيماري داده شود و همواره کتواسيدوز در تشخيص افتراقي با بيماريهاي حاد کودکان قرار گيرد.