مقاله خصوصيات مخزني سازند هاي جهرم و سروک کوه موند، زاگرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: خصوصيات مخزني سازند هاي جهرم و سروک کوه موند، زاگرس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز حساسيت
مقاله تخلخل
مقاله ميزان برش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارباب بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، توان هيدروکربوري مخازن جهرم و سروک، جهت تعيين ميزان اشباع شدگي سيالات، تخلخل موثر، نفوذ پذيري، نوع ليتولوژي، محاسبه حجم شيل، تعيين سطح تماس آب و نفت، تخمين حدود برش، ميزان ستون نفت و تعيين واحدهاي جرياني انجام شده است.
در سازند جهرم سطح تماس آب و نفت در عمق ۶۷۰ متري تعيين شده است. بوسيله آناليز حساسيت، ميزان برش اشباع شدگي آب و تخلخل موثر به ترتيب بيش از ۷۰ درصد و کمتر از ۴ درصد تخمين زده شده است. به دليل موجود نبودن اطلاعات مغزه تفکيک رخساره اي براي اين سازند انجام نگرفته است.
در بخش بالايي سازند سروک بوسيله آناليز حساسيت، ميزان برش اشباع شدگي آب و تخلخل موثر به ترتيب بيش از ۶۰ درصد و کمتر از ۴ درصد تعيين شده است. بر اساس روابط نفوذپذيري و تخلخل حاصل از مغزه ها، ۳ نوع واحد جرياني، مربوط به ۳ نوع رخساره سنگي کربناته، براي بخش بالايي سازند سروک تعيين شده است که شامل رخساره هاي وکستون، پکستون و گرينستون مي باشند.
در بخش زيرين سازند سروک بر اساس آناليز حساسيت، ميزان برش اشباع شدگي آب بيش از ۶۰ درصد و برش تخلخل موثر کمتر از ۴ درصد تعيين شده است. با توجه به روابط نفوذپذيري و تخلخل مي توان، ۴ نوع واحد جرياني مربوط به ۴ نوع رخساره سنگي نيز براي بخش زيرين سازند سروک در نظر گرفت که شامل رخساره هاي بيوکلست وکستون، پلوييدال بيوکلست پکستون، بيوکلست پکستون و گرينستون مي باشند.