مقاله خصوصيات و تغييرات فصلي pH در فلات قاره جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: خصوصيات و تغييرات فصلي pH در فلات قاره جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله pH
مقاله تغييرات فصلي
مقاله محيط زيست دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ذاكر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي عراقي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط زيست درياي خزر در اثر بهره برداري عظيم انساني و تخليه مقادير زيادي از فاضلاب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي تحت فشار بسيار زياد است. مواد زايد ناشي از فعاليت انساني از طريق ورودي رودخانه ها، و يا ورود مستقيم به درياي خزر ريخته شده و محيط زيست دريايي و اكوسيستم درياي خزر را تهديد مي كنند. ورود مقادير عظيم آلاينده ها به درياي خزر به لزوم شناخت فيزيكي شيميايي آب اين دريا اهميت خاصي مي دهد و اين در حالي است كه اندازه گيري ها خصوصيات فيزيكي شيميايي در درياي خزر، بخصوص در سواحل ايران بسيار كم هستند. در اين مقاله خصوصيات pH در مجاورت ايران و در آبهاي منطقه جنوبي درياي خزر، در تابستان ۱۳۸۲ و بهار و پاييز ۱۳۸۳، با اندازه گيري هاي انجام شده بررسي و ارايه شده است. اين نتايج به عنوان اطلاعات پايه در ارزيابي محيط زيستي سواحل جنوبي درياي خزر از اهميت برخوردار هستند. در تابستان، زماني كه حداكثر درجه حرارت آب و شدت ترموكلاين فصلي بالاترين درجه را نشان مي دهد. مقادير pH مشاهده شد و pH در سطح آب بيشتر ۸٫۳۵ تا ۸٫۴ بوده و در عمق ۸۰ متر و بيشتر برابر با ۸٫۲ مشاهده شد. در پاييز و در زمان عميق شدن لايه سطحي و فرسايش ترموكلاين فصلي،‌ مقادير pH مشاهده شده نسبت به تابستان كاهش نشان داد و در سطح آب در خارج از فلات قاره بيشتر ۸٫۲۵ بوده و در روي فلات قاره در منطقه مورد مطالعه بين ۸٫۳ تا ۸٫۳۵ مشاهده شد و با افزايش عمق بتدريج كاهش يافت. در بهار، در زمان تشكيل مجدد ترموكلاين فصلي (پس از بين رفتن آن در زمستان)، درجه حرارت كم و بيشترين ورودي آب روخانه هاي محلي، pH در سطح آب بيشتر ۸٫۲۵ بوده،‌ و در ۳۰ متر عمق به ۸٫۲ كاهش يافت. نتايج ارايه شده نشان دهنده تغييرات فصلي pH در فلات قاره و مناطق ساحلي خزر در اثر تغييرات فصلي درجه حرارت و ساختار حرارتي ستون آب، خصوصيات ترموكلاين فصلي، خصوصيات و ميزان آب ورودي رودخانه هاي محلي و شدت پروسه هاي توليد، يا تجزيه است.