سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین خوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله انواع مختلف تلسکوپ ها مورد بررسی قرار گرفته و جهت مطالعه موردی تلسکوپ ریچی کریتین طراحی شده و مرد بررسی قرار میگیرد. از زمان های بسیار قدیم کائنات توجه بشر را بهشدت به خود جلب می کرد. جنبه اساطیری و رمز آمیز آن یشر را به طرف خود جلب می کرد. از آن زمانها بشر برای ارضاء نیازهای معنوی خود رو به سوی آسمان ها داشت. به این خاطر با مشاهده سیستم حرکت اجرام سماوی و ثبت آنها به نتایج زیادی رسیدند که برخی از آنها میاه تعجب دانشمندان معاصر قرار گرفته است. اما باید گفت که به علت نبود تکنولوژی مناسب این مشاهدات با چشم غیر مسلح انجام می شدند محدود به سیارت منظومه شمسی و چندین ستاره نزدیک به این منظومهمی شدند. در اواسط قرن شانزدهم میلادی گالیله با درک این مسئله و اختراع تلسکوپ به عنوان وسیله کمکی برای مشاهده کائنات دربها را بر کشفیات جدید گشود. از آن زمان تا به حال تلسکوپ ها جزء جدایی ناپذیری از تحقیقات کیهان شناسی هستند و هیچ کشف بزرگی بدون کمک آنها به وقوع نخواهد پیوست.