سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح ا… اسکندری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

در این بررسی تاثیر عوامل پدولوژیکی شامل خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، محیطی و برخی عوامل موثر بر رشد گیاه آترپیلکس در منطقه حبیب آباد اصفهان در محدوده ایستگاه تثبیت شن مورد بررسی قرار گرفت وچگونگی استقرار آترپیلکس در این شرایط مطالعه گردید، در این بررسی چندین پروفیل همیق و تعدادی حفره های مشاهداتی ایجاد گردید ونقش خصوصیات خاک بر استقرار یا عدم استقرار آترپیلکس مورد مطالعه قرار گرفت، این بررسی نشان داد که نقش عواملی از جمله قابلیت هدایت الکتریکی افق های سطحی خاک، عمق آب تحت الارضی ، بافت خاک و … بسیار موثر و قابل توجه بوده است.