سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد کاظمی مهرنیا – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی اقتصادی
سعید علیرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رسا – عضو هیئت علمی

چکیده:

سیستم مس پورفیری چاه فیروزه ا ز معدود کانسارهای پورفیری نسبتا بزرگ می باشد که در طی پی جویی ها و اکتشافات کارشناسان کشور یوگسلاوی سابق شناسایی و اکتشاف نگردیده است. این کانسار یکی از بزرگترین سیستم های دگرسانی پورفیری در کمربند کرمان می باشد که بخشی از آن زیرپوششی بعد از کانی سازی پنهان گردیده است در این مطالعه زمین شناسی کانسار به ویژه با توجه به ویژگی های دگرسانی های کانسارهای پورفیری بررسی شده و نمونه برداری لیتوژئوشیمیایی و رسوبات آبراهه ای انجام شده است.