سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شی
عزت الله رئیسی – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه های روستای آتشکده مهمترین چشمه های تخلیه کننده سیستم کارستی پودنو فیروزآباد واقع در استان فارس می باشد. بمنظور مطالعهخصوصیات سفره، پارامترهای بده، یونهای اصلی، هدایت الکتریکی، PH و درجه حرارت این چشمه ها به مدت ۱۷ ماه اندازه گیری شد. منحنی فرود چشمه قمپ آتشکده نشان دهنده وجودسه رژیم متفاوت در این چشمه بوده و سیستم جریان از نوع افشان – مجرایی (Diffuse – Conduit) می باشد. تمام چشمه های این روستا (به استثنای چشمه قره العین) دارای منشا یکسان می باشند که مدل شماتیک مجاری انتقال آب برای آنها ارائه شده است.