سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – مربی پایه ۳ دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
علی سبزعلی سنجانی – استادیار پایه ۲ دانشگاه اراک گروه عمران

چکیده:

با در نظر گرفتن قابلیت شکل پذیری و تورم بالای خاکهای رسی در زمان جذب آب و کاهش مقاومت برشی و دیگر تاثیرات روی خواص مکانیکی ریزدانه های رسی و نیز تاثیر آهک و سیمان روی خواص فیزیکی و مکانیکی ریزدانه های رسی و سیلتی در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی رفتار آزمایشگاهی دو نمونه ریزدانه رسی و سیلتی در وضعیتهای تثبیت نشده و تثبیت شده با آهک و سیمان رفتار تنش کرنش حجمی نیز در وضعیت تثبیت نشده برای سیمان از خود نشان دادند و بالعکس دامنه خمیری این نمونه ها در وضعیت تثبیت با سیمان نسبت به آهک از کاهش بیشتری برخوردار بودند.