سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا علی نیا – گروه شیلات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا رحیمی بشر – گروه بیولوژی دریا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
پیام حمیدی – گروه شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
وحیده علیپور – گروه شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

ماهی بیاح (کفال پشت سبز) و نام علمی Liza subviridisتاسماهی مترادف Mugli Jerdon و Mugil dussumiri و نام انگلیسی Greenback mullet یکی از ماهیان خانواده Mugilidae بوده که در آبهای خلیج فارس، نو احی ساحلی زیست کرده و وارد مصبها و آب شیرین شود و با توجه به پورمالین بودن این ماهی قابلیت تحمل تغییرات شوری را داشته و درآبهای استان بوشهر در ایران یکی از ماهیانی است که توسط تورهای گردان ساحلی، تور ثابت و تورهای گوشگیر صید می گردد. این ماهی تخم ریزی خود را در دریا انجام داده و از دیتریتوس و بنتوزهای کوچک بهمراه شن و گل تغذیه می کند. با توجه به اندازه کوچک و میزان صید کم تاکنون بررسیهای کافی در خصوص فاکتورهای زیستی این ماهی انجام نشده که در این بررسی به جنبه مرفومتریک و مریسیک این ماهی توجه شده است