سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی
صدیقه امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
مهدی امیری نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

بخش اساسی و حیاتی پیل سوختی پلیمری، غشاء هدایت پروتون است و توسط آن امکان دستیابی به چگالی‌های توان بالا ایجاد می‌گردد. غشاءهای مورد استفاده در این نوع پیل سوختی، به چهار دسته بزرگ تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارت از یونومرهای پرفلورینه، هیدروکربن‌های غیرفلوری