سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داودرضا عرب – دکترای منابع آب – استادیار دانشگاه تهران – کار گروه آب کانون نهال آینده
مهدی رجبی هشجین – کارشناس ارشد سازه های آبی – کار گروه آب کانون نهال آینده اندیشی
مهدیه فاتحی – کارشناس آب

چکیده:

یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین رویکردهای کنونی در عرصه جهانی آب ، انتقال سریع مسئولیتتامین، انتقال، توزیع و مدیریت منابع و یا خدمات آبی، از نهادهای عمومی به بخش خصوصی است، فرآیندی که به سادگی «خصوصی سازی» نامیده می شود. در کل خصوصی سازی در بخش آب می تواند به صورت پیمانخدمات، پیمان مدیریت،اجاره، BOT و مشتقات آن، واگذاری امتیاز و واگذاری دائم باشد. تفاوت اصلی بین این گزینه ها در میزا ن مسئولیت واگذاری به شرکت خصوصی ، مدت زمان قرار داد و میزا ن نظارت و دخالت بخش دولتی می باشد. با توجه به تجربیات ناموفق مدیریت دولتی در بخش آب کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای در حال توسعه و از طرف دیگر کمبود قابل توجه منابع مالی جهت سرمایه گذاری در توسعه، مدیریت و بهره برداری از زیر ساخت های بخش آب جذب مشارکت بخش خصوصی به اشکال مختلف می تواند تا میزان قابل ملاحظه ای مشکلات موجود و پیش روی مدیریت بخش آب را مرتفع سازد.