سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – معاون وزیر ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن ج.ا.ا.

چکیده:

خصوصی سازی در راه آهن در اجرای ماده ۳۰ و ۱۲۸ قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی آن شروع و ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم ( تنفیذی ماده ۱۲۸ برنامه سوم ) و قانون دسترسی به شبکه ریلی تداوم می یابد مقاله ضمن مرور بر خصوصی سازی راه آهن های دنیا و براساس تحلیل نظامند محیط قانونی ، محیط سیاسی ، محیط اجتماعی و محیط صنعت چالش ها و فرصت های فرا روی خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی را تبین نموده است به نحوی آه فرصت های فراروی و چالش ها هر آدام در هشت محور تبین و تحلیل میشود