سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا فاتح – دفتر مطالعات اقتصادی و تعرفه، سازمان توانیر

چکیده:

خصوصی سازی صنعت برق در طی سال های اخیر در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا شده و یا در مرحله برنامه ریزی و اجرا می باشد . اما نکته حائز اهم یت این است که نتایج حاصل از خصوصی سازی صنعت برق در تمام کشورها یکسان نبوده و با توجه به شرایط هر کشور متفاوت می باشد . بالاخص تأثیر آن بر قیمت های خرده فروشی برق در بخش های مختلف مصرفی بسیار متفاوت است و در حالی که خصوصی سازی صنعت برق در اکثر کشورها با کاهش قیمت برق برای مشترکین صنعتی و تجاری همراه بوده، در مقابل قیمت برق برای مشترکین خانگی یا تغییر نکرده و یا افزایش یافته است . در این راستا و از آنجایی که خصوصی سازی بخش تولید برق در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شده و تلاش هایی نیز در طی چند سال اخیر در جه ت مشارکت بخش خصوصی در تولید برق صورت پذیرفته است ، لذا در این تحقیق سعی شده است تا نتایج حاصل از خصوصی سازی تولید بر قیمت های خرده فروشی برق که یکی از
حساسیت برانگیزترین مقوله های پیش رو در مسیر تغییرات در ساختار صنعت برق می باشد مورد بررسی قرار گیرد .
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که چنانچه بخش خصوصی قادر باشد حداقل ۳۱ درصد از هزینه های احداث نیروگاه را از منابع داخلی تأمین نماید ، در این صورت هزینه تمام شده تولید برق در آن کمتر از نیروگاه های دولتی خواهد بود . هرچند در این حالت نیز هزینه تمام شده برق از متوسط نرخ فروش آن بیشتر می باشد و دولت ناگزیر است تا مابه التفاوت هزینه تمام شده برق توسط بخش خصوصی را از متوسط نرخ فروش به مشترکین به صورت یارانه پرداخت نماید .