سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
شهرام شفیعی – استادیار تربیت بدنی مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان،
حمیدرضا گوهررستمی – استادیار تربیت بدنی مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان،
روح الله قاسمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده:
خصوصی سازی، سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل وحصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است همچنین سرمایه گذاری به معنی صرفنظر کردن از عایدات امروز به امید دریافتعایدات بیشتر درآینده می باشد. در این مقاله به خصوصی سازی، آثار خصوصی سازی، موانع خصوصی سازی، خصوصی سازی در ایران، سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری، محیط سرمایه گذاری، فرایند سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی برای سرمایه گذاری و در نهایت به خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ورزش پرداخته شده است.