مقاله خطاهاي اندازه گيري در تحقيقات علوم پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۱ منتشر شده است.
نام: خطاهاي اندازه گيري در تحقيقات علوم پزشکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي اندازه گيري
مقاله خطاي منظم
مقاله خطاي تصادفي
مقاله عدم توافق
مقاله مخدوش کنندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيقات علوم پزشکي براي پاسخ به سوالات و يا رد و قبول فرضيات، نيازمند اندازه گيري متغيرها هستيم. هميشه اندازه گيري دقيق و با حداقل خطا از دغده هاي اصلي محققان محسوب مي گردد.
در اين مقاله سعي شده به صورت مبسوط، اهم خطاهاي اندازه گيري در تحقيقات، شرح و ديدگاه مناسبي به محققان در اين خصوص داده شود. در ابتدا خطاها به چهار زير گروه اصلي تقسيم و در هر يک به تفصيل توضيحاتي ارايه خواهد شد. اين دسته ها به اين شرح هستند:
۱- خطاي عدم توافق، زماني بروز مي کند که يک اندازه گيري توسط چند ابزار و يا چند فرد اندازه گيري کننده که با هم دقيقا هم نظر نباشند، انجام شود.
۲- خطاي تصادفي، زماني بروز مي کند که مقدار اندازه گيري شده با مقدار واقعي تفاوت داشته باشد ولي همه اندازه گيري ها به صورت منظم به يک سمت متمايل نباشند.
۳- خطاي منظم يا سوگيري (Bias)، زماني ديده مي شودکه اندازه گيري ها به يک سمت متمايل باشند.
۴- خطاي مخدوش کنندگي خطايي است که در مطالعات تحليلي ايجاد شده و روابط را به دليل تاثير متغيرهاي مخدوش کننده کمتر يا بيشتر از مقدار واقعي نشان مي دهد.