سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا صاحب – مرکز آمار ایران

چکیده:

اشتباهاتی که در یک طرح آماری بروز می‌نماید بر دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول اشتباهات نمونه‌ای است که در اثر تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه‌گیری‌ها برای جامعه حاصل می‌گردد و دسته دوم اشتباهاتی که در مراحل مختلف تهیه طرح، اجراء و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج و انتشار نتایج آماری بوجود می‌آید. این اشتباهات که هم در آمارگیری‌های نمونه‌ای و هم در سرشماریها وجود دارد به "اشتباهات و یا خطاهای غیرنمونه‌ای" معروف هستند.
خطاهای غیرنمونه‌ای بخش عمده‌ای از کل خطا را تشکیل می‌دهند که اغلب بعلت عدم شناخت کافی کنترل روی اینگونه خطاها کمتر است و همانطور که گفته شد این خطاها از مرحله برنامه‌ریزی جهت تهیه طرح گرفته تا انتشار نتایج نهائی بروز می‌نماید.