مقاله خطبه البيان و شطحيات عارفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: خطبه البيان و شطحيات عارفان
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علي (ع)
مقاله خبطه البيان
مقاله شطح
مقاله فنا
مقاله تصوف
مقاله محو
مقاله سكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«خطبه البيان» نام يکي از خطبه هاي منسوب به مولا علي (ع) است که درباره صحت انتساب آن به امام در طول تاريخ ديدگاه هاي مختلفي وجود داشته است. در اين خطبه کلمات مسجعي بر زبان حضرت جاري شده که با ضمير «انا» آغاز مي شود و به شرح حال ايشان به عنوان ولي و انسان کامل در حالت فناي في الله اشاره دارد. از اين رو، اين خطبه به شطحيات اهل تصوف شباهت دارد و همواره از يك سو مورد توجه صوفيان و فرقه هاي شيعه و باطنيه، و از سوي ديگر، مورد مخالفت مخالفان تصوف بوده است، كه صحت انتساب آن را رد كرده اند. در اين مقاله ابتدا كتاب شناسي خطبه با تقسيم بندي نوع شناسانه آن معرفي مي شود و سپس نسخه شناسي شروح آن از نظر مي گذرد. پس از آن، تحليل تاريخي و نسبت آن با شطحيان اهل تصوف مورد كنكاش قرار مي گيرد. براي تحقق اين امر، معاني مختلف شطح از منظر تصوف، و پيشينه شطح گويي در اسلام بررسي شده و ديدگاه روزبهان بقلي و برخي از شارحان اين خطبه، نظير ميرشريف نقطوي، دهدارشيرازي، عبدالصمد همداني، راز ذهبي، ميرزاي قمي و … نيز آمده است. در پايان با استناد به نظرات افراد ياد شده خبطه البيان به مثابه شطح شمرده مي شود.