سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک سلامی – آزمایشگاه بیوشیمی سرطان، گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه
فرحناز نورمحمدیان – گروه ساخت مواد رنگزا، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران
فاطمه کرمی تهرانی – آزمایشگاه بیوشیمی سرطان، گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه

چکیده:

اگرچه گسترش چشمگیر آزمایشگاه های بیولوژی ملکولی درکشور نوید بخش توسعه در یکی از مهمترین بخشهای علومتحقیقاتی – کاربردی است. با این حال از نظر زیست محیطی ضرورت شناسایی و کنترل ضایعات آزمایشگاهی حاصل از این نوع از آزمایشگاه های جنبه بسیار مهمی است. که کمترمورد توجه واقع شده است. یکی از شایعترین رنگ های فلورسنت که درشناسایی اسیدهای نوکلئیک استفاده می گردد اتیدیوم برماید (Ethidium Bromide) است. این رنگ از جمله موادی است که می تواند خطر زیست محیطی بسیار جدی را بدنبال داشته باشد. در این مقاله ضمن بیان ویژگی های شیمیایی ، بیوشیمیایی و زیست، محیطی این ترکیب، سعی بر معرفی الگوی مناسبی جهت کاهش خطرات آلایندگی شخصی و زیست محیطی آن شده است.