سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا شیخ هادی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
نورالدین آل بویه – پزشک عمومی
سعید عمید – کارشناس ایمنی و بهداشت

چکیده:

اهداف این مطالعه بررسی و ارزیابی خطرات عفونت ناشی از اجساد پس از وقوع بحران های طبیعی، افراد در معرض خطر ، اقدامات احتیاطی و نحوه پاک سازی اجساد از محیط می باشد.
انتقال بیماری به شرایط زیر بستگی دارد:
۱٫ وجود عامل عفونی در محیط
۲٫ تماس با عامل عفونی
۳٫ میزبان حساس
لذا باید این عوامل را در مورد خطرات انتقال عفونت از اجساد در نظر داشت. مطالعه موجود یک مقاله مروری می باشد که با بهره گیری از مقالات مرتبط با خطراتعفونت در کارکنان ایمنی و بهداشت و امداد و نجات، نحوه برخورد با اجساد و پیشگیری از بیماری های عفونی تهیه شده است.
از نتایج این تحقیق می توان گفت قربانیان بحران های طبیعی معمولا به علت تروما از بین می روند و احتمال وجود بیماری های حاد عفونی در آنهاکه منجر به اپیدمی شود بیشتر ازجمعیت های عادی نمی باشد. بهر حال افرادی که در ارتباط نزدیک با اجساد هستند مانند پرسنل ارتش و نیروهای مسلح، گروه های امداد و نجات و داوطلبان امدادگر ممکن است با خطرات یماری های مزمن عفونی از جمله سل، هپاتیت B و C و ایدز عوامل بیماری زای معدی – روده ای مواجه شوند. اقدامات محافظتی مناسب برای این دسته افراد شامل آموزش و تمرین، بکارگیریدستکش های یکبار مصرفو کاور مخصوص جنازه،رعایت اصول بهداشت و واکسیناسیون هپاتیت B و سل می باشند. هنگامی که آمار قربانیان حوادث زیاد باشد، دفن کردن مناسب ترین شیوه پاکسازی اجساد می باشد. شواهد اندکی وجود دارد که منابع آب زیر زمینیپس از دفن کردن ، آلودگی میکروبی پیدا کرده باشد این مقاله به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای کسانی است که در شرایط اضطراری بطور ناخواسته با اجساد مواجهه می شوند.