سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین قبادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دربخش شمالی تاقدیس شهراهواز که تنها ارتفاعات ناحیه را تشکیل میدهد نواحی ناپایدار اثربازدارنده ای روی توسعه شهری دارد عدم پایداری شیبهای سنگی و دامنه های تشکیل شده ازخاکهای ریزدانه و دست ریز مرتبط با شرایط زمین شناسی مهندسی منطقه است درتناوب مارنهای رنگین و ماسه سنگهای سست سازند اغاجاری شکفتگی و دوام کم سنگهای نرم انحلال پذیری ژیپس هوازدگی سنگ کف فشارآب منفذی شیب زیاد زمین و بارندگی سنگین ازعوامل مهم ناپایداری شیب محسوب میشوند ماسه سنگها سیمانی اهکی دارند و بشدت درزه دار هستند مارنهای رنگین حاوی رسهای متورم شونده اند گسیختگیهای سنگی ازنوع واژگونی toppling درتناوب مذکور منازل مسکونی را به شدت تهدید می کنند عملیات ساختمانی که بابرداشت پاشنه شیبها و بارگذاری روی دامنه ها همراه است باتغییر درشرایط زهکشی به بروز زمین لغزشهایی منجر میشود که نمونه ای ازآن دردامنه مشرف به خیابان نهم منطقه ۲۰ شهرداری اهواز پس از۲۴ساعت بارندگی اتفاق افتاد که خوشبختانه تلفات جانی نداشت ولی دوازده منزل مسکونی را تخریب کرد