سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر سفیدی – دانشجوی مهندسی برق – قدرت ریال عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
حسین شایقی – عضوء کمیته فنی مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

خطرات ناشی از جریان برق به دو دسته مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم می شود :
الف ). مخاطرات اولیه
۱). شوک الکتریکی ۲). سوختگی ۳). آتش سوزی و انفجار
ب). مخاطرات ثانویه
همچنین ضمن شرح مخاطرات الکتریکی و اثرات بیولوژی آن بر بدن انسان چندحادث ه الکتریکی و علت آن و تلفات ناشی از آن در این مقاله بررسی شده است و در قسمت پایانی این مقاله دو حادثه الکتریکی شرح داده شده و هر کدام از دیدگاه ایمنی تجزیه تحلیل شده است.