سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
مریم بیاتی خطیبی – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که وقوع آن با بزرگی زیاد، تلفات جانی خسارت های مالی فراوانی را به جوامع انسانی تحمیل می کند. از آنجایی که کشور ایران جزو ده کشور بلاخیز و ششمین کشور زلزله خیز دنیا محسوب می شود، بنابراین مقابله و کاهش اثرات این پدیده طبیعی ضروری می باشد. شهر بستان آباد براساس فهرست منتشر شده از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، جزو پنجاه و هفت شهری است که خطر وقوع زمین لرزه در آنها خیلی زیاد ارزیابی شده است. گذر گسل شمال تبریز از این شهر، لزوم توجه برنامه ریزان و شهرسازان را برای عدم گسترش شهر بستان آباد در حریم گسل و مقاوم سازی ساختمان ها را آشکار می سازد. این پژوهش سعی دارد با بررسی خطر زمین لرزه در شهر بستان آباد ، خطر گسترش آن را در پیرامون گسل شمال تبریز خاطر نشان سازد. برای این منظور، با استفاده از نقشه های رقومی توپوگرافی و زمین شناسی به مقیاس ۲۵۰۰۰۰: ۱و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل نرم افزارهای Arc/GIS and Arc/View و داده های لرزه نگاری دستگاهی و تاریخی، نقشه منحنی های هملرز و پهنه بندی خطر زمین لرزه ترسیم شدند. نتایج نشان می دهند که شهر شتابزده به سمت ارتفاعات ناپایدار و حریم گسل در حال گسترش است.