سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام نصیری – کارشناس ارشد زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی و معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه

چکیده:

توسعه ی سامانه های شهری در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی شمال تهران و نیز همجواری آن با گسلهای فعال، آسیب پذیری لرزه ای را در این پهنه افزایش داده است. این پژوهش برای نخستین بار و بر مبنای تحلیل بلوک لغزشی نیومارگ بهارائه ی یک الگوینسبی از قابلیت شیب های مختلف شمال تهران، در تولید پدیده ی لغزش در هنگام رویداد زلزله می پردازد. تدوین پایگاه های اطلاعاتی الگوی رقومی پستی و بلندی (اندازه سلولی ۲۵ متر). عوارض نو زمینساختی شامل گسل های کواترنری و زمینلرزه ای و زمین لغزش های قدیمی (اندازه سلولی ۴۰ متر) و نیز مقاومت نسبی واحدهای زمین شناختی (اندازه سلولی ۱۰۰متر) در گستره ی شمال تهران از اطلاعات ضروری این نوشتار محسوب می شوند که بر مبنای تحلیل در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (نرم افزار ArcGIS 8X) نقشه ی پهنه بندی خطر لغزش های حاصل از زلزله تهیه شده است. طبقه بندی سطوح مختلف خطر نسبی بصورت طیف رنگی نشان داده شده است که در این حالت طیف رنگ آبی مناطق بی خطر ، سبزخطر متوسط ، زرد و نارنجی خطر بالا و قرمز و سفید بسیار بالا محسوب می شوند.