سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهکار – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله یک N/G/1 با فراغتهای سرویس‌دهنده هر حالتی که بازگشت سرویس دهنده از فراغت به مقصود سرویس‌دهی وابسته به تعداد متقاضیان در سیستم است، مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف اصلی بهینه‌سازی است، نه تحت ملاک متوسط هزینه در مدلهای تک فراغتی و چند فراغتی انجام می‌شود. عبارتی که تعداد بهین متقاضیان را برای شروع دوره اشتغال جدید تعیین می‌کند، ارائه شده است. معلوم می‌شود که تحت ملاک متوسط هزینه،‌عبارت به دست آمده می‌تواند عمومیت داشته باشد، بدین معنی که برای رده‌ای کشی از ؟ تسخیر آنچه در طرح نتوانستید و نظریه موجودی (برای ساختار خاص هزینه‌ای که بحث شده است) پیش می‌آیند می‌توانند برقرار باشد.