سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید سعیدنهایی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که دانش بعنوان مهمترین منبع و یادگیری مهمترین فرایند آن است.دانش فقط مظهر کالاهای سرمایه ای نیست و در منابع سازمانی و انسانی نیز جلوه پیدا می کند و در طی فعالیت های نواوری و تحقیق و توسعه و همچنین از طریق کوششهای یادگیری پیوسته به میزان آن افزوده می شود. در اقتصادهای دانایی محور امروزی، بنگاه ها و واحدهای صنعتی بطور فزاینده ای به نقش دانش به عنوان یک عامل اساسی در عملکرد اقتصادی آگاه هستند. هرچه بنگاه ها بزرگتر می شوند و ارتباطات آنها با صنایع تکنولژی محور فزونی پیدا می کند، تمایل بیشتری از خود به برقراری خط مشی های مدیریت دانایی نشان می دهند. ما در این مقاله، ضمن معرفی مفاهیم اقتصاد دانایی محور و ویژگی های برجسته و شاخصهای برجسته آن در ارتباط با مدیریت دانش به برخی از جنبه های مدیریت دانایی در ارتباط با فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری تکنولوژیکی در بنگاه های صنعتی پرداخته ایم. عملکرد مدیریت دانایی نیز در ارتباط با اهداف مدیریت در خلق، کسب، اشاعه و بکارگیری دانش با ارائه خط مشی هایی در استقرار و همکاری واحدهای R&D ، همکاری ها وائتلاف های استراتژیک ، اشاعه دانش تکنولوژیکی و نوآوری های منطقه ای تبیین شده است. در این میان، نتایج حاصل از ساز و کارهای مدیریت و دانایی در سوق دادن واحدهای صنعتی به سوی مولفه های اقتصاد دانایی محور مورد توجه قرار گرفته است.