سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی پورقاسمی – کارشناس بهداشت حرفه ای و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – عضو انجمن

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از کامپیوتر تقر ی ب اً ضروری شده و کمتر حرفه ای را میتوان یافت که ضرورت های استفاده از این وسیله در آن ناشناخته مانده باشد . دانش ارگونومی نیز از این مقوله مستثنی نیست زیرا بسیاری از ارگونومیست ها به تبادل اطلاعات با مهندسان و متخصصان رشته های فنی ملزم میباشند . به همین دلیل به زبان حرفه ای مشترک با متخصصان سایر حرف نیاز دارند . از جهت دیگر اکثر مهندسان و طراحان فنی از سیستم های کاربرد کامپیوتر در طراحی و تحلیل مهندسی ١ استفاده زیادی میبرند . بنابراین ارگونومیست ها نیز مجبورند تا نتایج فعالیت های خود را به نحوی در ویژگی های مهندسی منعکس نمایند که محصول نهایی از خصوصیات ارگونومیک لازم برخوردار باشد . از این رو مدل سازی انسانی در کامپیوتر و حقیقت مجازی ٢ باید به عنوان تکنولوژیهایی ضروری مدنظر قرار گیرند زیرا با این دو تکنولوژی مفهوم روش مهندسی هم زمان ٣ برای حصول ویژگیهای ارگونومیک محصولات مصداق بهتری پیدا میکند . نرم افزارهای ارگونومی : با توجه به محدودیت های جداول آماری که برای بسیاری از ارگونومیست ها خسته کننده مینماید،فشرده تر شدن داده های آنتروپومتریک به شکل مدلی راحت و قابل استفاده،ضرورت مییابد . ساده ترین آنها شابلون دو بعدی است که تقر ی ب اً شبیه بدن انسان بوده و در بررسی های مقدماتی ارگونومی قابل استفاده میباشد . لیکن سیستم های مدلسازی انسانی کامپیوتری با توجه به قابلیت هایی چون بررسی تناسب فرد با محیط، بررسی حدود دسترسی، میدان و محدوده دید و وضعیت بدنی مربوط به انجام کار از مزایای بیشتری برخوردار میباشند . واضح است که این سیستم ها از بهترین روشهای ترکیب داده های ارگونومی در اطلاعات مهندسی میباشند . در نرم افزارهای ارگونومی، محیط کار، تجهیزات و ابزاربه صورت سه بعدی مدل سازی شده و در کامپیوتر به نمایش در میآیند . همچنین با ایجاد مدلی سه بعدی از ا نسان که اندازه و شکل و فرم و وضعیت بدنی وی نیز قابل تغییر باشد، تکنیک های ارزیابی جهت بررسی عوامل ارگونومیک حاصل میگردد