سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم کوچک زاده – اداره کل راه و ترابری یزد، کارشناس اداره برنامه ریزی و بودجه، کارشناس ا
سید مجتبی حسینی پور – استانداری یزد، دفتر برنامه ریزی و بودجه، کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

صاحب نظران توسعه بر این نکته که برنامه ریزی ضرورت قطعی توسعه اقتصادی در دنیای معاصر است، اتفاق نظر دارند. برنامه ریزی فرآیندی آگاهانه در راستای حل مسائل موجود بوده و دستیابی به اهداف معین در آینده جهت ایجاد دگرگونی یا بهسازی در نظام های اجرایی و عملیاتی را پیش بینی می کند. برنامه ریزی یک فرآیند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. برنامه ریزی روش های گوناگونی دارد که یکی از روش های مورد توجه در الگوهای نوین مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک(راهبردی)می باشد. هیئت دوچرخه سواری استان یزد در راستای استفاده از شیوه های نوین مدیریت در جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء روز افزون این ورزش در سطح استان، تدوین سند راهبردی هیئت و ورزش دوچرخه سواری را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از تیم مشاور و افراد صاحبنظر در این حوزه، اقدام به تشکیل کمیته راهبردی و برگزاری جلسات منظم و فشرده جهت تدوین سند چشم انداز و استراتژی توسعه دوچرخه سواری استان نموده است. بر این اساس و با توجه به نقش و جایگاهی که دوچرخه سواری می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساماندهی امر ترافیک و حمل و نقل و کاهش بیماری ها و افزایش سلامت عمومی در استان یزد ایفا نماید، سعی شده است تا چشم انداز و استراتژیهای توسعه صنعت دوچرخه و دوچرخه سواری استان یزد با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک تدوین گردد. هدف از این مقاله ارائه گزارشی از روند اجرای طرح و همچنین ارائه خلاصه ای از یافته ها و نتایج بدست آمده از سند چشم انداز و استراتژی توسعه تدوین شده برای دوچرخه سواری استان یزد می باشد.