سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین –
مرضیه قمشیون –
امیر حسین هاتفی –
محمد نجیم چشمیدری –

چکیده:

هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS پشتیبانی تصمیم گیری های بر اساس داده های مکانی می باشد و عملکرد اساسی نیل به اطلاعات جدید است که ازتلفیق داده های متفاوت با روشهای مختلف و با دید گاه های گوناگون بدست می آیند. در این سامانه ها عکس های هوایی،تصاویر ماهواره ای کشاورزی، جنگلداری، خاک ، زمین شناسی و موضوعی مورداستفاده قرار می گیرند. در دهه۱۹۷۰با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژیهای لازم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی یا (GIS) برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجمخیلی از داده های جغرافیایی شکل گرفت. در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزهGISبرای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود .یک سیستمGIS شامل یک بسته کامپیوتری (شامل سخت افزار و نرمافزار) از برنامه های رایانه ای با یک واسطه کاربر می باشد که دست یابی به عملیات واهداف ویژه ای را فراهم می سازد. مؤلفه های چنین سیستمی به ترتیب عبارتند از :کاربران، سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات و روش هاامروزه با توجه به پیشرفت علوم و فناوری کامپیوتری GISدر زمینه های زمین شناسی، مطالعات زیست محیطی منابع آب و آبخیزداری، کشاورزی، جنگلداری، تعلیم و تربیت، کاربردهای شهری، تجارت، صنعت، سازمانها و … کاربرد فراوانی پیدا نموده است.