مقاله خلاقيت در آموزش عالي؛ گامي اساسي در جهت توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: خلاقيت در آموزش عالي؛ گامي اساسي در جهت توسعه پايدار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله آموزش عالي
مقاله توسعه پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميري امير
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش عالي معرف نوع مهمي از سرمايه گذاري در منابع انساني است که با فراهم آوري و ارتقاي دانش، مهارت و نگرش مورد نياز فراگيران، به توسعه پايدار کمک مي کند. آموزش عالي موجب ترويج دانش مي شود و با پيشرفت هاي تحقيقاتي و علمي، دانش جديد نيز به وجود مي آورد. دانش جديد، مديون تفکر خلاق بشر است. بنابراين، خلاقيت در زمره مهم ترين و فراگيرترين فعاليت هاي انسان به شمار مي رود. خلاقيت توانايي فرد براي توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا بازسازي مجدد علوم و ساير زمينه هاست. آموزش عالي به عنوان نمودي از فرهنگ هر جامعه نقش بسيار زيادي در پويايي خلاقيت فراگيران دارد. هدف از اين مطالعه، معرفي خلاقيت در آموزش عالي و بررسي نقش آن در توسعه پايدار بود.
نتيجه گيري: با تغييرات فراگير در نظام آموزش عالي و تربيت افراد خلاق و نوآور مي توان گامي در جهت تحقق و گسترش توسعه پايدار برداشت. تعليم دهندگان به عنوان رکن اساسي نظام تربيتي، نقش بسيار مهمي در پرورش خلاقيت دارند. از اين رو کليد تربيت فرهنگي را که خود کليد توسعه پايدار و ترقي جامعه است، بايد در دست معلماني نوجو و نوآور يافت که به الگوهاي مختلف خلاقانه تدريس وفادارند.