مقاله خلاقيت هاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: خلاقيت هاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان باد شهري
مقاله سلسله مراتب طراحي اقليمي
مقاله بوشهر
مقاله فضاهاي شهري
مقاله شناشير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر احسان
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليجي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلسله مراتب طراحي اقليمي در يک منطقه نقش زيادي در شرايط آسايش محيطي دارد. اين موضوع در مناطقي با اقليم خاص از اهميت بيشتري برخوردار است. در ميان عوامل اقليمي، جريان باد نقش بسيار مهمي در شکل دهي به فرم شهر دارد. جهت گيري خيابان، ارتفاع و تراكم ساختمان ها، پراكنش ساختمان هاي مرتفع و… از جمله عناصر طرح شهري است که بر الگوي جريان باد در فضاهاي شهري اثر مي گذارند.
اگرچه موضوع تاثير متقابل طراحي شهري و جريان باد شهري از دهه ۵۰ قرن بيستم مورد توجه ويژه متخصصين قرار گرفته، در ايران با وجود تجربه هاي غني در شهرهاي تاريخي، اين موضوع به خوبي مورد کاوش قرار نگرفته است.
شهر بوشهر در کرانه شمالي خليج فارس يکي از شهرهاي اقليم گرم و مرطوب است که کليت بافت و فضاهاي شهري آن متناسب با شرايط اقليمي شکل گرفته است به گونه اي که خلاقيت هاي منحصر به فردي در طراحي اقليمي، از بافت تا بناي معماري را مي توان در آن مشاهده کرد که سيماي شهري متمايز و هويت بخش بوشهر قديم را ايجاد کرده است.
اين مقاله با روش تحقيق توصيفي – تحليلي، مبتني بر اصول موضوعه طراحي اقليمي و با تکيه بر گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه اي و ميداني به دنبال آشکار کردن خلاقيت هاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر است.
مجموع تحليل ها و بررسي ها حکايت از آن دارد که فضاهاي شهري بوشهر در سلسله مراتبي از طراحي اقليمي متناسب با جريان بادهاي محلي شکل گرفته است. طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر، در ويژگي هايي همچون مکان يابي و تنظيم طبقات ارتفاعي بافت، شکل ميادين و معابر شهري، جهت گيري معابر و مقطع عرضي معابر در جهت کوران بيشتر، شکل فضاي معماري و جزئياتي همچون شناشير، طارمه، بون و … تبلور پيدا مي کند.