سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی گلستان هاشمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دنیای پر تحول امروز که بنیان های کسب و کار و اقتصاد آن مبتنی بر دانایی، نوآوری و کارآفرینی می باشد و از ره آورد پدیده هایی همچون توسعه فزاینده و پر شتاب فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، فرآیند جهانی شدن را تجربه می کند، تحت عنوان «عصر خلاقیت و نوآوری» نامیده شده است.
در این دوران، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی رویکرد استراتژیک جهانی است، چنان که بعنوان مثال یونسکو در سال ۲۰۰۳ کنگره بین المللی با موضوع نوآوری برگزار نمود، و شعار اصلی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶، بر «خلاقیت» تاکید داشته و همچنین دوباره شعار اصلی خود را در مجمع سال ۲۰۰۸ «نوآوری» قرار داده است. در همه کشورها، همواره سیاست گذاری ها و برنامه های گسترده ای برای رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری به عنوان عامل اصلی دستیابی به راه حل های مشکلات، خلق ارزش ها و مزیت های رقابتی جدید و کارآفرینی انجام می گیرد. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نه تنها عاما ارتقاء، بلکه رمز بقاء سازمان هاست و از این رو محور اصلی تلاشهای آنان می باشد.