مقاله خلفاي نخستين عباسي و فلسفه و کلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۳۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: خلفاي نخستين عباسي و فلسفه و کلام
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي
مقاله خلافت عباسي
مقاله کلام
مقاله فلسفه
مقاله معتزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان محبوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدرت يافتن عباسيان تحولاتي بنيادين در ساختار حکومت پديد آورد و مشارکت اقوام و ملل مختلف در امور جاي انحصارطلبي اعراب را گرفت. اين دگرگوني ها، به ويژه نفوذ ايرانيان بر دستگاه خلافت، به رويکرد نخستين خلفا به اخذ و نشر علوم انجاميد که در نهضت ترجمه متجلي گرديد و اين رهگذر زمينه گسترش انديشه هاي فلسفي و کلامي فراهم شد، از سوي ديگر اين خلفا، خاصه مامون، با انگيزه کسب و جمع اقتدار سياسي و مرجعيت ديني در نهاد خلافت به حمايت از معتزله برخاست و در زير لواي صيانت از دين به سرکوب مخالفان پرداخت، اما اين حرکت که در توسعه انديشه هاي فلسفي و کلامي بسيار موثر افتاد، به دليل حمايتها و فشارهاي حکومتي از آن با عکس العمل اهل حديث و عامه مردم روبرو شد و با ظهور کلام اشعري و سلطه اهل سنت و جماعت متوقف گرديد.