مقاله خلق شايستگي دفاعي در موج چهارم بررسي رويکرد شبکه سازي در صنايع دفاعي دانش بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: خلق شايستگي دفاعي در موج چهارم بررسي رويکرد شبکه سازي در صنايع دفاعي دانش بنيان
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي دفاعي
مقاله رويکرد شبکه سازي
مقاله شبکه سازي صنايع دفاعي
مقاله موج چهارم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، رويکرد شبکه سازي صنايع دفاعي با استفاده از ظرفيت هاي موجود در ساير بخش هاي کشور، به عنوان يکي از رويکردهاي ضروري براي ورود به “دوران دفاع دانايي محور” مورد بررسي قرار گرفته است. رويکرد شبکه سازي يکي از شکل هاي ارتباطات و همکاري هاي بين سازماني است که در آن، يک سازمان در نقش کانون، دسته اي از سازمان هاي مستقل را پيرامون فعاليت هاي اصلي خود سازمان دهي مي کند. هدف اين پژوهش، تشريح ضرورت هاي اين رويکرد براي وزارت دفاع و تبيين چگونگي تحقق آن براي صنايع دفاعي است. در ادامه به اصول و منافع اين نوع همکاري براي بخش خصوصي اشاره شده و يکي از انواع شبکه هاي همکاري هاي به عنوان نمونه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.