مقاله خليج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در باغ نظر از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: خليج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله باستان شناسي
مقاله جزيره خارک
مقاله کتيبه خارک
مقاله گوردختر
مقاله صيراف
مقاله آثار تاريخي
مقاله پارس جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي آن است که تعلق ديرينه و تاريخي خليج فارس به سرزمين ايران و پيوستگي آن را با فرهنگ و تمدن ايراني با استفاده از مستندات باستان شناسي و معرفي آثار تاريخي بيان نمايد. در اين راستا پنج اثر تاريخي مربوط به دوران ايران باستان که به ترتيب در جزيره خارک به عنوان بزرگترين جزاير شمالي خليج فارس، بندر تاريخي صيراف، حاشيه شهر برازجان و گوردختر در شمال سواحل خليج فارس قرار دارند، با استفاده از گزارش هاي باستان شناسي دکتر سرفراز معرفي و بررسي مي شوند. سپس با مقايسه ويژگي هاي اين آثار با ساير آثار تاريخي و فرهنگي تمدن ايران و روشن نمودن تعلق آنها به تاريخ ايران زمين، پارسي بودن خليج فارس بر اساس شواهد گوياي حقيقي و بدون استفاده از متون و روايات تاريخي اثبات مي گردد.
مقاله حاضر در وسعتي و محدوده اي به نام استان بوشهر يا پارس جنوبي بر اساس آثار و شواهد به دست آمده و بازيافته هاي باستان شناسي کهن ترين آثار و نشانه هاي استقرار و استفاده از اين ساحل را که به خليج فارس شهرت جهاني دارد، معرفي مي نمايد.