مقاله خليج فارس: محيط زيست، توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: خليج فارس: محيط زيست، توسعه پايدار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله محيط زيست
مقاله توسعه پايدار
مقاله ساحل
مقاله آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق مروري دارد بر اهميت ديدگاه هاي زيست محيطي توسعه پايدار در خليج فارس و نيزراه کارهايي که براي کمک به توقف نتايج خطرناک موقعيت کنوني در محيط زيست منطقه موردنياز است.
در تمام طول تاريخ خليج فارس يکي از نقاط مهم استراتژيک و از مهمترين نقاط نواحي نفتي در جهان از نظر ژئواقتصادي و راهبردي به ويژه دردهه گذشته بوده است.
با وجود اهميت جهاني خليج فارس اين ناحيه از نظر زيست محيطي بسيار آسيب پذير است ازآنجایي که ديدگاه هاي زيست محيطي در بسياري از اصول توسعه پايدار مورد توجه مي باشد اقدامات سريع و عيني از طرف همه کشورهاي ناحيه براي ترويج ساز و کار زيست محيطي با کمک آماده سازي نواحي مربوط و توافق نامه هاي بين المللي لازم مي باشد.