مقاله خواب بذر و الگوي رويش علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: خواب بذر و الگوي رويش علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي رويش
مقاله خواب بذر
مقاله علف هرز عروسک پشت پرده
مقاله گندم
مقاله مزارع چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري عالم جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: سهيل نژاد عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف هرز عروسک پشت پرده يکساله از مشکل سازترين علف هاي هرز محصولات تابستانه در شهرستان الشتر مي باشد. به اين منظور الگوي رويش علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) در زراعت چغندرقند و گندم در سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵ در شهرستان الشتر مورد بررسي قرار گرفت. خواب بذر نيز در يک آزمايش فاکتوريل در دو عمق صفر و ۱۰ سانتي متر از مهر تا ارديبهشت بررسي شد. نتايج نشان داد که در کشت چغندرقند، رويش علف هرز عروسک پشت پرده از هفته اول ارديبهشت شروع و تا اواخر تير ادامه دارد. بيش از ۷۰ درصد جوانه زني در ارديبهشت ماه اتفاق افتاد که ۴۵ درصد آن در نيمه اول اين ماه بود. رويش اين علف هرز در کشت گندم از اول خرداد (۳۰ درصد) شروع و تا نيمه اول شهريور (۴۵ درصد) ادامه داشت. بر اساس نتايج آزمايش هاي ماهانه از مهر تا ارديبهشت، بذور قرار داده شده در سطح و در عمق ۱۰ سانتي متري خاک بيش از ۸۸ درصد جوانه زني داشتند. اين موضوع گوياي عدم وجود پديده خواب بذر براي اکثريت جميعت اين علف هرز مي باشد. بنابراين آبياري و انجام شخم پس از برداشت گندم جهت کنترل اين علف هرز در مزارع چغندرقند بسيار حایز اهميت است.