سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه مکارمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

خواصاپتیکی نشاندن نانو لایه های MgO بر روی لایه های اتمی Fe با استفاده از نظریه تابعی چگالی و به کمکنرم افزار وین مطالعه شده است. بخش حقیقی و موهومی ثابت های دی الکتریک T جذب و ضرایب بازتاب نانو لایه MgO روی لایه های اتمی Fe را محاسبه و با حالت انبوهه MgO مقایسه کرده ایم