سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم معصومی – گروه فیزیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس،مرودشت
رضا خرداد – گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله، اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب جذب اپتیکی و تغییرات ضریب شکست در یک نقطه کوانتومی استوانه ای بررسی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در می یابیم که تغییرات ضریب شکست با افزایشمیدان مغناطسی به سمت انرژی های بیشتر و ضریب جذب با افزایشمیدان مغناطسی به سمت انرژی های کمتر جابجا می شوند