سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا مجیدی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران
کراسوس غفوری تبریزی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سیف الله جلیلی – گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

خواص الکترونی هترو نانولوله دو جداره نیترید بور و کربن با استفاده از دینامیک مولکولی آغازین بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که خاصیت الکترونی نانولوله کربنی تک جداره تاثیر چشمگیری روی ساختار الکترونی هترو نانولوله دو جداره دارد. هترو نانولوله های دو جداره صندلی راحتی، نیم هرسانا با گاف انرژی مستقیم هستند. هترو نانولوله های زیگزاگی می توانند خاصیت فلزی یا نیمه رسانایی از خود نشان دهند. به دلیل برهمکنش میان دو جداره، ترازهای انرژی از یکدیگر بازتر گاف انرژی مشاهده می شود.