سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبداملکی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمحسن مومنی هامانه – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین خوشوقت – دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نانوذرات نیکل – روتنیم و آهن – روتنیم در الکترولیتهای حاوی NiSO4 , 7H2O, FeSO4. 7H2O (NiCl2.6H2O) و RuNOCL2 (RuOHCl3) آبکاری می شوند. مطابق با مطالعات پراش اشعه X ، این نانو ذرات بر پایه پراش اشعه X ، این نانو ذرات برپایه یک محلول جامد نیکل (fcc) یا روتنیم (شبکه هگزاگونالی) قرار دارد. فعالیت الکتروکاتالیستی نانو ذرات نیکل – روتنیم و آهن – روتنیم الکترولیتی در اکسیدداسیون آندی متانول در محلول های قلیایی ، از نیکل و روتنیم خالص بیشتر است با افزایش مقدار روتنیم تا۸۰% وزنی و همچنین وزن پوشش افزایش می یابد. به طور کلی غلظت روتنیم بالاتر، معادل با بیشتر شدن جریان اکسیداسیون می باشد. احتمالا به خاطر سرعت های جذب شیمیایی ناچیز و هیدروژن زدایی متانل، سرعت اکسیداسیون متانول بر روی روتنیم پایین است.