سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

دانیال صبری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
حنیف هادی پور – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

همراهی ابر رسانایی و مغناطیس یکی از مهمترین مسائل فیزیک ماده چگال در قرن حاضر است . بررسی دقیق هر کدام از این فازهادر مواد مختلف میتواندبه حل مسئله کمک کند در مواد موسوم به روتنوکوپراتها – که رده جدیدی از ابررساناهای دمای بالا هستند .- از دمای گذار تا دماهای پایین همراهی این دو فاز دیده میشود . ما در این مقاله سعی کردیم با بررسی ساز و کار رسانش در فازهای مختلف گِذار حالت نرمال در این ماده به فهم حالت ابررسانایی کمک کنیم .