سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد خوئینی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

فلز به صورت عددی بررسی می شود . رسانایی این سیستم در ترابرد با لستیک محاسبه می شود سپس با ارئه ی یک مدل مداری برای آن ، برای بسامد های مختلف جریان نانو لوله محاسبه می شود .