سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانفر ابویی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
عبدالله لنگری – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، خصوصیات ترمودینامیکی زنجیره های اسپینی با جفت شدگی متناوب پادفرومغناطیس – پادفرومغناطیس و فرومغناطیس – پادفرومغناطیس بررسی می شود . با استفاده از تکنیک بسط کیومولانت، هامیلتونی شبه کلاسیکی ِ زنجیره های متناوب اسپینی ِ ) ) S, s را تا مرتبه ی دوم کیومولانت ها محاسبه می کنیم . از هامیلتونی شبه کلاسیکی به دست آمده بهره گرفته و انرژی درونی و گرمای ویژه را محاسبه می کنیم . نتایج حاصل از تکنیک کیومولانت را با نتایج عددی ِ موجود مقایسه می کنیم . در نهایت، از نتایج حاصل از تکنیک کیومولانت برای تحلیل رفتار نمونه ی تجربی Ni2 (EDTA).6H2 O استفاده می کنیم .