سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین بردبار – بخش فیزیک دانشگاه شیراز، شیراز
محمدجواد کریمی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

ما برخی از خواص ترمودینامیکی مایع هلیم ۳- قطبیده را در دمای معین بوسیلة روش وردشی مقید محاسبه کرده ایم . برای این سیستم انرژی آزاد، آنتروپی و فشار برای مقادیر مختلف چگالی، دما و قطبش محاسبه شده است . ما همچنین وابستگی چگالی اشباع و تراکم ناپذیری به دما و قطبش را ارائه کرده ایم